Przekazanie swojej nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

Przekazanie swojej nieruchomości

Za swojego życia możemy w formie aktu notarialnego przekazać swoją nieruchomość. Wysokość wniesionej u notariusza opłaty za sporządzenie aktu uzależniona jest od wartości nieruchomości i może wynieść od 100 złotych do 5 tysięcy. Aby podpisać akt notarialny zarówno osoba darująca, jak i obdarowywana muszą posiadać ze sobą dowody osobiste. Osoba darująca musi również posiadać dowód własności nieruchomości. Należy także posiadać dokument stwierdzający stopień pokrewieństwa pomiędzy darczyńca i osobą obdarowywaną. Od tego ostatniego dokumentu zależy, czy osoba obdarowana zapłaci podatek od darowizny. Najbliżsi krewni są bowiem zwolnieni z obowiązku uiszczania podatku. W umowie darowizny darczyńca może ustanowić służebność osobistą nieruchomości. Pozwoli to darczyńcy na dalsze mieszkanie w darowanej nieruchomości. Darowiznę możemy odwołać w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Możemy to zrobić wręczając obdarowanemu pisemne oświadczenie woli. Oświadczenie musi zawierać uzasadnienie naszej decyzji.

Podobne wpisy

Tagi