Plan zagospodarowania przestrzennego

Wrz 26, 2012 przez

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ustawa o „planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym”przewiduje rekompensatę dla osób pokrzywdzonych przez uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rekompensata ta jest przeznaczona dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Przysługuje ona w przypadku, gdy w efekcie uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości jest niemożliwe lub utrudnione w sposób istotny. Właściciel lub użytkownik wieczysty takiej nieruchomości może wystąpić do gminy o odszkodowanie za poniesioną szkodę. Może również zażądać wykupienia całej nieruchomości lub jej części lub też zamiany nieruchomości na inną. Jeżeli wartość nieruchomości zmalała w związku z uchwaleniem przez gminę lub też w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel lub użytkownik wieczysty sprzedaje nieruchomość, może on zażądać od gminy wypłaty odszkodowania, którego wartość będzie równa obniżeniu wartości nieruchomości.

Podobne wpisy

Tagi