Ceny mieszkań zagranicą

Cze 19, 2012 przez

Posiadając dużą sumę pieniędzy, zawsze zastanawiamy się, co zrobić, aby była ona jeszcze większa. Zastanawiamy się nad najlepszym ulokowaniem naszych pieniędzy, nad najbardziej atrakcyjną inwestycją. Inwestycje w rynek nieruchomości są obecnie najbardziej opłacalne. Poza tym od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej, obywatele naszego kraju mają takie same prawo do nabywania ziemi i zakupu nieruchomości jak pozostali mieszkańcy Unii. Gwarantują nam to przepisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a konkretnie regulacje dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. Często zdarza się, że ceny mieszkań zagranicą, w niczym nie różnią się od tych na terenie na naszego kraju. I trzeba przyznać, że zainteresowanie naszych rodaków kupnem nieruchomości za granicą wzrosło po wstąpieniu do wspólnoty europejskiej. Szczególnie ulokowanie kapitału w nieruchomościach pochodzących z nowych krajów członkowskich może okazać się strzałem w dziesiątkę. Już po kilku latach możemy liczyć na wysoką stopę wzrostu.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Agencje pośrednictwa nieruchomości

Cze 19, 2012 przez

Gdy nie mamy pomysłu, w jaki sposób nabyć, sprzedać albo wynająć mieszkanie warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. W celu kojarzenia stron w zakresie obrotu nieruchomościami, powstają agencje pośrednictwa nieruchomości zatrudniające wykwalifikowanych, licencjonowanych pośredników. Każdy pośrednik musi posiadać licencję nadaną mu w zgodzie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Aby przystąpić do egzaminu uprawniającego do otrzymania licencji należy mieć ukończone wyższe studia, oraz podyplomowe z zakresu obrotu nieruchomościami. Osoba ubiegająca się o licencję musi być ponadto niekarana, a także posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy agent pośrednictwa nieruchomości posiada szereg obowiązków związanych z jego pracą. Przede wszystkim wszystkie jego działania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Unii Europejskiej, czynności pośrednictwa powinien dokonywać ze szczególną rzetelnością, w sposób niezależny i niebudzący wątpliwości etycznych.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Kredyty na zakup mieszkania

Cze 19, 2012 przez

W dzisiejszych czasach, gdy ceny mieszkań, co chwila biją rekordy, bardzo trudno jest uzbierać całą sumę i kupić gotowy dom. Często jedyną alternatywą są kredyty bankowe na zakup mieszkania, które pozwalają nam spełnić nasze życiowe marzenie o posiadaniu własnych czterech kątów. Własne mieszkanie to bez wątpienia najważniejszy atrybut życiowej niezależności. Zanim jednak zaczniemy cieszyć się własnym mieszkaniem musimy najpierw taki kredyt uzyskać, a w wielu przypadkach nie jest to takie proste. Banki obecnie bardzo ostrożnie udzielają kredytów, a przepisy są restrykcyjne i mało elastyczne. Wymagana jest umowa o pracę, określone dochody. Formą zabezpieczenia kredytu, stosowaną powszechnie przez banki jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Hipotekę ustanawia się na nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą. Hipoteka jest przypisana do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Kredyt hipoteczny jest zawsze ryzykowną decyzją. Okres spłaty takiego kredytu może wynosić nawet pięćdziesiąt lat.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Zakup mieszkania zagranicą

Cze 19, 2012 przez

Osoby mieszkające i pracujące na stałe poza granicami naszego kraju, do momentu wejścia do Unii Europejskiej nie miały prawa zakupu mieszkań na takich samych prawach, co rodowici mieszkańcy danego państwa. Od dnia wejścia do Unii przepisy obowiązujące wszystkie państwa członkowskie stanowią, że nie można blokować operacji zakupu mieszkania ze względu na obywatelstwo. Mówią o tym przepisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. Obecnie przepisy odnoszące się do obywatela danego kraju, odnoszą się w równym stopniu do wszystkich obywateli Wspólnoty. Oznacza to, pełną swobodę w wyborze miejsca zamieszkania. Najbardziej liberalne prawo dotyczące nabywania ziemi i zakupu nieruchomości obowiązuje na terytorium Belgii, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu i Holandii. Krajami najbardziej restrykcyjnymi w tej dziedzinie są Austria i Dania. W naszym kraju przepisy zostały całkowicie dostosowane do tych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Pośrednicy w obrocie nieruchomości

Cze 19, 2012 przez

Mając zamiar kupna domu bardzo często możemy mieć do czynienia z osobami pośredniczącymi z sprzedaży mieszkania. Wszyscy pośrednicy w obrocie nieruchomościami posiadają licencję nadaną w zgodzie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoba zawodowo pośrednicząca w obrocie nieruchomościami zajmuje się kojarzeniem stron umowy przy zakupie, sprzedaży, wynajmie czy zamianie mieszkań i budynków. Z obsługą nieruchomości związane są także zawodu rzeczoznawcy majątkowego i zarządcy nieruchomościami. Obecny stan prawny stanowi, że aby otrzymać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami należy mieć ukończoną wyższą uczelnię, a także skończyć studia podyplomowe na kierunku związanym z pośrednictwem nieruchomościami. Osoba ubiegająca się o taką licencję musi być osobą niekaraną, oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Licencjonowany pośrednik nieruchomości działa w granicach prawa, zastosowuje się do zasad kodeksu etyki zawodowej, a także ma obowiązek stałego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Sposoby wyceny nieruchomości

Cze 19, 2012 przez

Wiele osób miało, albo dopiero będzie miało do czynienia z procesem wyceny nieruchomości. W naszym kraju tą czynnością zawodowo zajmuje się osoba rzeczoznawcy majątkowego. Wycena nieruchomości jest to proces polegający na ocenie wartości rynkowej, katastralnej i odtworzeniowej nieruchomości. Rzeczoznawca może także podać propozycję bankowo-hipoteczną wyceny nieruchomości. Gdy znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy potrzebować sprzedać nasze mieszkanie, kupujący może zechcieć poprosić o wycenę osobę posiadającą stosowne do tej czynności kompetencje. Bardzo często rzeczoznawcy działają na zlecenie banków. Banki proszą wówczas taką osobę o ustalenie wartości hipotecznej konkretnej nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy po zdaniu odpowiednich testów i ukończeniu właściwych szkół, zobowiązuje się do przeprowadzania wycen w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, a także w sposób obiektywny i niezależny. Wszystkie nieprawidłowości wykryte podczas kontroli grożą karą pozbawienia wolności i odebrania uprawnień.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Oferty wyceny budynków

Cze 19, 2012 przez

W kwestii nieruchomości, ustawodawstwo naszego kraju, po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, dostosowało swoje przepisy do unormowań wspólnotowych. Od tego czasu oferty wyceny budynków na terenie całej wspólnoty są takie same. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. W tym kontekście oznacza to, że wycena wartości nieruchomości ma odbywać się według identycznych procedur na terenie całej wspólnoty. W naszym kraju osobą profesjonalnie zajmującą się wyceną nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Wycena nieruchomości jest to proces, w trakcie, którego ocenia się wartość czysto rynkową nieruchomości, jej wartość odtworzeniową, a także katastralną. Rzeczoznawca majątkowy otrzymuje swoje uprawnienia po zdaniu egzaminu przed państwową komisją kwalifikacyjną. Aby przystąpić do takiego egzaminu, osoba taka musi ukończyć wyższe studia oraz skończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca ma obowiązek działania, w zgodzie z zasadami prawa.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Przetargi krajowe i unijne

Cze 19, 2012 przez

Wiele firm na terenie naszego kraju zajmuje się monitorowaniem dziesiątek rynków nieruchomości, w celu wyszukiwania najatrakcyjniejszych ofert kupna bądź sprzedaży ziemi i nieruchomości. Na terenie całej wspólnoty każdego dnia organizowane są przetargi krajowe i unijne, na których można zakupić interesującą nas nieruchomość. Wykwalifikowana kadra pracownicza, w takich przedsiębiorstwach dopasowuje przeglądane oferty do naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Wielu z nas przecież marzy o pięknej posiadłości nad morzem, w basenie na przykład morza Śródziemnego. Takie marzenie może się bardzo szybko spełnić, a to dzięki członkowstwu naszego kraju w Unii Europejskiej. Od dnia wstąpienia wszystkim obywatelom naszego kraju przysługuje prawo do nabywania ziemi i zakupu nieruchomości na takich samych prawach, co pozostali obywatele Unii. Regulacje te mieszczą się w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Mówią o tym konkretnie przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Kupno nieruchomości zagranicą

Cze 19, 2012 przez

Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, staliśmy się równoprawnymi członkami wspólnoty. Oznacza to, że przysługuje obywatelom naszego kraju, prawo do równego traktowania we wszystkich dziedzinach i aspektach życia społecznego, ekonomicznego i gospodarczego. Zasada równego traktowania jest stosowana także, w przypadku zakupu ziemi za granicą. Od wstąpienia naszego kraju do Unii kupno nieruchomości zagranicą odbywa się na takich samych regułach we wszystkich państwach członkowskich. Oczywiście jedne kraje stosują bardziej restrykcyjne, inne stosują przepisy liberalne, ułatwiające nabycie nieruchomości. Jednakże naczelna reguła jest taka, że obcokrajowcy nabywają ziemię i nieruchomości na tych samych zasadach, co obywatele danego kraju. Mamy więc takie samo prawo kupić sobie wymarzony dom, w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej. To dodatkowy plus członkowstwa naszego kraju we Wspólnocie. Przepisy zapewniające zasadę równego traktowania zawiera traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Strona 5 z 512345