Przestrzeganie obowiązujących przepisów

Wrz 26, 2012 przez

Przestrzeganie obowiązujących przepisów

Podejmując decyzję o budowie nieruchomości budynkowej jaką bez wątpienia jest dom trzeba pamiętać o przestrzeganiu wielu przepisów. Jedne z tych, których przestrzega się restrykcyjnie dotyczą odległości jaka musi być zachowana od nowo powstającego domu do granicy nieruchomości sąsiada. Polskie prawo precyzuje tą odległość na trzy oraz cztery metry. W zależności od tego czy ściana skierowana w stronę granicy będzie miała okna czy też nie wybierana jest jedna z tych dwóch odległości. W przypadku ściany z oknami zachowana musi zostać większa odległość. Od zasad tych oczywiście istnieją wyjątki. W przypadku kiedy nasz sąsiad wcześniej wybudował dom (lub dopiero rozpoczął jego budowanie) bez zachowania wymaganych odległości my również możemy wymaganą odległość zmniejszyć. Dotyczy to także tych sytuacji, kiedy budowa domu sąsiada jeszcze się nie rozpoczęła, ale już wydano na nią pozwolenie. Polskie prawo pozwala także na zmniejszenie wymaganej odległości wtedy, kiedy działka, na której ma stanąć nieruchomość budynkowa jest zbyt mała aby odległości zostały zachowane.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Obowiązki właściciela nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

Obowiązki właściciela nieruchomości

Kupując jakąś nieruchomość musimy zdawać sobie sprawę, że nakłada to na nas jako właścicieli szereg obowiązków. Posiadanie nieruchomości to bowiem nie tylko prawa. Polskie prawo bardzo dokładnie precyzuje jakie czynności musi wykonywać właściciel nieruchomości. Przede wszystkim trzeba zadbać o odpowiednie oznaczenie nieruchomości. Na każdym domu musi znaleźć się odpowiednia tabliczka, na której zostanie umieszczona nazwa ulicy oraz numer domu. Wygląd takiej tabliczki również określa prawo. Najwięcej obowiązków właściciele nieruchomości mają w okresie zimowym. To bowiem właśnie wtedy trzeba regularnie usuwać śnieg oraz skuwać lód, który zalega na chodniku przebiegającym przed naszą posesją. Nie wykonywanie tych obowiązków może skutkować mandatem a nawet sprawą w sądzie, która może zostać wytoczona z powództwa cywilnego. W okresie jesiennym każdy właściciel nieruchomości musi także dbać o to aby na jego nieruchomości nie zalegały obeschnięte i opadnięte z drzew liście. Bardzo ważne jest także dbanie o to aby na terenie nieruchomości nie zalegały śmieci.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Nabycie nieruchomości zagranicą

Cze 19, 2012 przez

Nabycie nieruchomości zagranicą

Po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej procedury związane z zakupem mieszkań za granicą zostały znacząco uproszczone. Od dobrych kilku lat nabycie nieruchomości poza granicami kraju nie stanowi większego problemu. Potrzebny jest tylko odpowiedni kapitał. Takie uproszczenie przepisów, wiąże się z wprowadzeniem zasady zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. Trzeba przyznać, że coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania za granicą. Są one bardziej atrakcyjne pod wieloma względami. Po pierwsze, mieszkania w nowych krajach członkowskich są często dużo tańsze, niż w naszym kraju, a szanse na zysk są dużo wyższe. Poza tym dodatkowo możemy zarobić wynajmując takie mieszkania. Po zmianie przepisów dotyczących prawa dewizowego. Obywatele naszego kraju mogą dokonywać zakup nieruchomości powyżej pięćdziesięciu tysięcy euro poza granicami kraju. Przepisy te odnoszą się tylko do państw członkowskich Wspólnoty europejskiej. Najpopularniejszym krajem do zakupu nieruchomości była do tej pory Hiszpania.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Pożyczka na zakup mieszkania

Cze 19, 2012 przez

Pożyczka na zakup mieszkania

Marzeniem każdego dorosłego człowieka jest zakup własnego mieszkania. Ponieważ ceny mieszkań stale rosną, bardzo trudno o zebranie całej kwoty potrzebnej do zakupu. Często jest ponad kilkaset tysięcy złotych. W takim wypadku konieczna będzie pomoc instytucji zajmującej się udzielaniem kredytów i pożyczek. Od wielu lat pożyczka na zakup mieszkania jest najczęstszą formą zaciągania zobowiązań wobec banków. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest najczęściej zaciągnięcie hipoteki pod daną nieruchomość. Hipoteka jest ściśle przypisana do księgi wieczystej i nawet po zmianie właściciela nie traci swojej mocy. Pożyczka nie musi być zaciągana pod gotowe mieszkanie, możemy ją również wziąć pod zakup materiałów potrzebnych do budowy domu, czy na wypłatę dla pracowników budowy. Cel pożyczki kredytobiorca wskazuje we wniosku składanym w banku. Po rozpatrzeniu zasadności wniosku, właściwe organy bankowe decydują o przyznaniu, bądź nie pożyczki danemu podmiotowi. Pożyczkę możemy zaciągnąć również pod zakup mieszkania poza granicami kraju.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Ocena wartości mieszkania

Cze 19, 2012 przez

Ocena wartości mieszkania

Gdy nosimy się z zamiarem sprzedaży mieszkania, albo jego wynajmu lub zamiany potrzebna nam będzie profesjonalna wycena nieruchomości. W naszym kraju licencję do takich czynności posiada rzeczoznawca majątkowy. Cenę możemy podać swoją, taką, jaka nam pasuje, ale ocena rynkowej wartości mieszkania zawsze należy do rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawcą majątkowym może zostać każdy, kto ukończył wyższe studia, oraz podyplomową szkołę z zakresu wyceny nieruchomości. Taka osoba może przystąpić do egzaminu, który zadecyduje o przyznaniu licencji na wykonywanie tego zawodu. Wartość rynkowa nieruchomości jest to cena, jaką właściciel może uzyskać w danym miejscu i czasie, w konkretnie obowiązujących warunkach rynkowych. Rzeczoznawca dokonuje takiej analizy, biorąc pod uwagę dziesiątki czynników. Powinien swoją pracę wykonywać, w sposób niezależny, zgodny z zasadami etyki zawodowej, oraz w granicach obowiązującego w naszym kraju prawa. Wartość rynkowa nie może być ustalana pod przymusem, a strony umowy muszą być od siebie niezależne.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Inwestycje w rynek nieruchomości

Cze 19, 2012 przez

Inwestycje w rynek nieruchomości

Rynek inwestycyjny zawsze przysparzał laikom wielu trudności. Bez dobrego rozeznania, możemy natrafić na pułapki, które pozbawią nas znacznej części kapitału. By takich pułapek uniknąć jesteśmy zmuszeni poszukać pomocy u osób profesjonalnie zajmujących się inwestycjami. Na pewno zdecydowana większość takich osób doradzi nam inwestycje w rynek nieruchomości, ponieważ wydają się one być najlepiej opłacalne, a poza tym ryzyko wpadki jest niewielkie. Bardzo popularne od dobrych kilku lat stało się nabywanie nieruchomości poza granicami kraju. Zmodernizowane prawo dewizowe umożliwia obecnie zakup nieruchomości za granicą powyżej pięćdziesięciu tysięcy euro. Narodowy Bank Polski nie musi dodatkowo wydawać nam pozwolenia na założenie konta w obcym kraju. Przepisy te obowiązują wyłącznie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Inwestycje w nieruchomości w krajach rozwijających się to zdecydowanie gwarancja największych dochodów. Już po kilku latach liczyć możemy na dużą stopę wzrostu. Korzyści finansowe płynąć mogą także z wynajmu takiego mieszkania.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Cze 19, 2012 przez

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Członkowie Unii Europejskiej stoją na uprzywilejowanej pozycji pod wieloma względami. Jednym z nich jest nabywanie ziemi i zakup nieruchomości. W państwach członkowskich nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców będących obywatelami Unii odbywa się na specjalnych zasadach. Obowiązuje zasada zakazu dyskryminacji ze względu na posiadane obywatelstwo. Takie ujęcie przepisów prawa zezwala każdemu na zakup mieszkania w dowolnej części wspólnoty europejskiej na takich samych zasadach, co pozostali członkowie unii. Po wstąpieniu naszego kraju do wspólnoty zaobserwowano duże ożywienie w tej sferze działania. Coraz więcej nieruchomości, obywatele naszego kraju, kupują w krajach członkowskich świeżo przyjętych do Unii Europejskiej. Obowiązujące w naszym kraju prawo dewizowe pozwala na zakup nieruchomości powyżej pięćdziesięciu tysięcy euro poza granicami kraju. Ponadto taki podmiot nie musi ubiegać się o pozwolenie Narodowego Banku Polski o założenie rachunku bankowego w innym kraju. Dotyczy to tylko członków Unii.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Wyceny ziemi zagranicą

Cze 19, 2012 przez

Wyceny ziemi zagranicą

Przed sprzedażą, zakupem czy zamianą ziemi, lub nieruchomości powinniśmy o pomoc poprosić osobę profesjonalnie dokonującą takich wycen. W naszym kraju taką osobą jest rzeczoznawca majątkowy, posiadają stosowną licencję, wydaną na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Gdy chodzi o wyceny ziemi zagranicą, działają tam podobne mechanizmy, co w naszym kraju. Ostatnio bardzo popularne stały się zakupy mieszkań poza granicami naszego kraju. Wielu inwestorów dostrzegło, w tym kierunku olbrzymie możliwości i szanse na poważny zysk. Wyjątkowo atrakcyjne wydają się być nieruchomości w nowych państwach członkowskich. Inwestorzy kupujący w tych krajach nieruchomości już po kilku latach mogą liczyć na wysoką stopę zwrotu. Poza tym przez te kilka lat, mieszkanie można wynająć, co tylko zwiększa i tak duży zysk. Obowiązujące w naszym kraju prawo od dwa tysiące drugiego roku prawo dewizowe, zezwala na zakup nieruchomości powyżej pięćdziesięciu tysięcy euro poza granicami kraju, a także na założenie tam konta bankowego bez zezwolenia Narodowego Banku Polskiego.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Zagraniczny rynek mieszkaniowy

Cze 19, 2012 przez

Zagraniczny rynek mieszkaniowy

Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej przyniosło naszemu krajowi wiele korzyści. Chociaż na początku można było usłyszeć wiele wypowiedzi sceptycznych i malkontenckich, to teraz głosów dezaprobaty jest już dużo mniej. Obywatele naszego kraju zyskali mnóstwo możliwości na dokonywanie inwestycji. Zazwyczaj najlepiej opłacalną lokatą pieniędzy jest inwestycja w nieruchomości i nabywanie ziemi. Po wejściu do wspólnoty europejskiej każdy obywatel naszego kraju nabywa nieruchomości na takich samych prawach, co pozostali obywatele Unii Europejskiej. A chętnych nie brakuje, od momentu wstąpienia do Unii, liczba takich osób diametralnie wzrosła i stale idzie do góry. Szczególnie opłacalny może się okazać zakup nieruchomości lub nabycie ziemi na terytorium nowych państw członkowskich. Już po kilku latach można liczyć na dużą stopę zwrotu. Poza tym zagraniczny rynek mieszkaniowy jest bardziej stabilny od naszego. Po zakupie mieszkania za granicą, można je wynająć i zysk jeszcze bardziej powiększyć.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Strona 4 z 512345