Prawo własności nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

Prawo własności nieruchomości

Prawo własności nieruchomości możemy przekazać umową o dożywocie. Umowę taką zawiera osoba, która za swojego życia przekazuje innej osobie prawo własności nieruchomości w zamian za sprawowaną dożywotnio opiekę i utrzymanie. Umowę o dożywocie zwieramy w formie aktu notarialnego, a koszt zawarcia takiej umowy uzależniony jest od wartości przekazywanej nieruchomości. W treści umowy powinniśmy zawrzeć jak najwięcej szczegółów, które dotyczą naszych oczekiwań w zamian za przekazanie domu bądź mieszkania. Umowa o dożywocie jest umową, której nie można odwołać. Może ona zostać rozwiązana jedynie przez sąd, a z żądaniem jej rozwiązania może wystąpić jedna ze stron. W przypadku, kiedy nabywca i dożywotnik nie mogą ze sobą mieszkać, w zamian za prawo dożywocia, sąd może zamienić dożywocie na dożywotnią rentę. Rozwiązanie umowy może orzec sąd jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Taką sytuacją może być krzywdzenie dożywotnika przez nabywcę. Umowę o dożywocie zawiera się na podstawie kodeksu cywilnego.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

O hipotece przymusowej

Wrz 26, 2012 przez

O hipotece przymusowej

Hipoteka przymusowa powstaje bez zgody, czasem nawet wbrew woli,właściciela nieruchomości. Hipoteka przymusowa musi zostać wpisana do księgi wieczystej. Powstaje ona na skutek wierzytelności,które zostały stwierdzone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Może to być wyrok lub postanowienie. Wierzytelności te mogły również powstać na skutek zawartej przed sądem ugody lub na skutek nakazu płatniczego wydanego przez sąd w wyniku postępowania nakazowego lub upominawczego. Mogły one również powstać w wyniku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej lub być efektem podpisania aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej są wymienione wyżej orzeczenia, które zostały zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Hipoteka przymusowa zabezpiecza wierzytelności należne Skarbowi Państwa, a powstaje ona wówczas, gdy dłużnik zalega lub też, gdy zachodzi obawa, że będzie on zalegał ze spłatą świadczenia. Jeżeli kwota wierzytelności jest ustalona hipoteka będzie zwykła.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Krótko o hipotece

Wrz 26, 2012 przez

Krótko o hipotece

Hipoteka to tak zwane zabezpieczenie rzeczowe. Oznacza to, że gwarancją spłaty długu jest konkretna rzecz, czyli w tym przypadku nieruchomość. Jeżeli wierzyciel zabezpieczy swoją należność poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, która należy do jego dłużnika, będzie miał prawo ściągnąć dług z tej nieruchomości, bez względu na to, czyją własnością stała się dana nieruchomość. Tak więc kupując nieruchomość obciążoną hipoteką ryzykujemy, że będziemy musieli spłacić długi zaciągnięte przez jej poprzedniego właściciela. Spłata długu powoduje wygaśnięcie hipoteki. Hipoteką może zostać obciążona nieruchomość, prawo wieczystego użytkowania, ułamkowy udział we własności nieruchomości. Hipoteka może być zwykła , ustawowa i przymusowa. Hipoteka zwykła powstaje na podstawie umowy oraz wpisu do księgi wieczystej. Hipoteka ustawowa wynika z mocy prawa. W przypadku hipoteki ustawowej nie ma konieczności wpisania jej do księgi wieczystej. Taki warunek jest konieczny w przypadku hipoteki zwykłej.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

O obowiązkach właściciela

Wrz 26, 2012 przez

O obowiązkach właściciela

Posiadanie nieruchomości wiąże się z różnymi obowiązkami, które na każdego właściciela zostały nałożone przez obowiązujące przepisy prawne. Jednym z obowiązków, o którym trzeba pamiętać w pierwszej kolejności jest opłacanie podatku od nieruchomości. Odpowiednie przepisy bardzo dokładnie określają co podlega opodatkowaniu a co jest z płacenia podatku zwolnione. Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zadbanie o to aby nieruchomość była we właściwy sposób oznakowana. Kwestię tę także regulują przepisy prawa. Mówiąc o obowiązkach tych, którzy są posiadaczami nieruchomości nie można zapomnieć także o obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym porządku. Chodzi tutaj o zapewnienie wywozu nieczystości stałych oraz płynnych, usuwanie opadniętych z drzew liści czy odśnieżanie terenu, który znajduje się bezpośrednio przed nieruchomością. Każdy właściciel zobowiązany jest także do dbania o stan znajdujących się na terenie nieruchomości instalacji. Ma to zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie nieruchomości.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

O podziale nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

O podziale nieruchomości

Tematy nieruchomości jest bardzo szeroka. Rozmowę w tym zakresie warto rozpocząć od podziału nieruchomości. Nieruchomości dzieli się na trzy rodzaje: gruntowe, budynkowe oraz części budynków. Nieruchomości gruntowe dzielą się dalej na grunty orne oraz nieruchomości leśne. Wśród części budynków wyróżnia się nieruchomości lokalowe, czyli popularne mieszkania. Grunty orne to wszystkie te tereny, na których prowadzona jest działalność rolnicza. Zalicza się więc tutaj pola, na których rosną różne rodzaje zbóż. Do gruntów ornych zaliczane są także te tereny, które przeznaczone są pod uprawę warzyw oraz na terenie których znajdują się owocowe sady. Także tereny, na których prowadzona jest hodowla trzody chlewnej czy bydła zalicza się do nieruchomości rolnych. Nieruchomości leśne to wszelkie tereny, które porośnięte są roślinnością leśną. Można więc spotkać tutaj roślinność, która układa się w piętra charakterystyczne dla lasu. Do nieruchomości leśnych zalicza się także tereny parków narodowych.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Nie tylko prawa

Wrz 26, 2012 przez

Nie tylko prawa

Nieruchomości to nie tylko przyjemność posiadania. To również, a może przede wszystkim wiele obowiązków, które na każdego właściciela nakłada prawo. Do podstawowych obowiązków właściciela każdej nieruchomości należy dbanie o to aby na jej terenie panował ład i porządek. Nie można składować na terenie nieruchomości śmieci czy pozwolić na to aby opadłe z drzew liście zalegały na nieruchomości. Do obowiązków właściciela nieruchomości zalicza się także obowiązek zapewnienia wywozu nieczystości ciekłych oraz stałych z terenu nieruchomości. Okres jesienno – zimowy nakłada na właściciela nieruchomości szczególnie wiele obowiązków. Wszystko zaczyna się od usuwania opadłych liści. Potem przychodzi zima i konieczność usuwania śniegu oraz lodu z powierzchni chodnika, który znajduje się przed nieruchomością. O obowiązku tym trzeba bezwzględnie pamiętać – jego niewypełnienie może doprowadzić nawet do sprawy w sądzie. Każdy właściciel nieruchomości musi również zadbać o odpowiednie jej oznaczenie, które będzie zgodne z wymogami prawa.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Sposób na zarobienie

Wrz 26, 2012 przez

Sposób na zarobienie

Nieruchomości mogą stać się świetnym sposobem na zarabianie pieniędzy. Można je potraktować jako główne źródło dochodu bądź też jako dodatkowy zastrzyk gotówki. Ci, którzy decydują się traktować nieruchomości jako podstawowe źródło swojego dochodu najczęściej decydują się na kupno kilku nieruchomości lokalowych, które następnie wynajmują. Najbardziej opłacalne jest wynajmowanie lokalu firmom lub osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. W takiej sytuacji ryzyko zniszczenia lokalu jest niemalże zerowe. Raczej unika się wtedy skarg od sąsiadów. Sytuacja może wyglądać nieco inaczej jeśli decydujemy się na wynajmowanie mieszkania na przykład studentom. Na rynku nieruchomości działają także osoby, które zajmują się skupowaniem nieruchomości wtedy, kiedy ceny rynkowe idą ostro w dół. Nieruchomość taką sprzedaje się natomiast wtedy, kiedy ceny idą ostro w górę. Różnica to oczywiście zarobek osoby. Na tak zarabiane pieniądze można jednak całkiem długo czekać. Jest to sposób zarabiania, który wymaga dużo cierpliwości.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Kilka rodzajów nieruchomości

Wrz 26, 2012 przez

Kilka rodzajów nieruchomości

Mówiąc o nieruchomościach warto wspomnieć, że istnieje ich kilka rodzajów. Najczęściej słyszy się o nieruchomości gruntowej. Podejmując decyzję o jej kupnie warto uczciwie i rzetelnie odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pozwoli to uniknąć błędów związanych z zakupem nie tego, czego tak naprawdę chcieliśmy. Na pierwszym miejscu powinniśmy jasno określić jakie są nasze możliwości finansowe. Warto zorientować się ile kosztuje metr kwadratowy gruntu w różnych miejscach. W ten sposób będziemy wiedzieli czy w ogóle stać nas na kupno nieruchomości gruntowej. Jeśli ustalimy już, że możemy sobie pozwolić na taki wydatek jak zakup nieruchomości gruntowej powinniśmy zastanowić się gdzie powinna ona być położona. Pozwoli to znacznie ograniczyć zakres poszukiwań naszej wymarzonej działki. Warto także zastanowić się czy ma ona służyć jedynie jako działka rekreacyjne czy też może będziemy chcieli na niej kiedyś wybudować dom. Jeśli rozważamy możliwość wybudowania domu warto szukać działki uzbrojonej.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Agencja pośrednictwa nieruchomościami

Wrz 26, 2012 przez

Agencja pośrednictwa nieruchomościami

Chcąc kupić nieruchomość, bez względu na to jaka to ma być nieruchomość, możemy skorzystać z usług agencji, biuro nieruchomości  które profesjonalnie zajmują się sprzedażą oraz kupnem nieruchomości. Agencje takie świadczą usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez taką agencję mamy większość pewność, że nie zostaniemy oszukani. Możemy także znacząco zaoszczędzić na czasie. W agencji pośrednictwa nieruchomościami wystarczy tylko bardzo dokładnie określić swoje oczekiwania co do poszukiwanej nieruchomości. Biuro nieruchomości będzie wtedy zawiadamiać nas jedynie o tych ofertach, które będą odpowiadały zgłoszonym przez nas kryteriom. W ten sposób zaoszczędzamy sobie oglądanie tych nieruchomości, o których z góry wiadomo, że nie odpowiadają naszym oczekiwaniom. W agencjach pośrednictwa nieruchomościami pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy zawsze swoim klientom służą radami oraz pomocą. Dzięki temu wszelkie transakcje obciążone są mniejszym ryzykiem.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Zarabianie na nieruchomościach

Wrz 26, 2012 przez

Zarabianie na nieruchomościach

Nieruchomości mogą być świetnym sposobem na zarobienie pieniędzy. Dotyczy to zarówno obrotu duża gotówką i zarabiania naprawdę wielkich sum jak i operowania mniejszymi kwotami. Najwięcej osób decyduje się po prostu na zakup nieruchomości lokalowej w postaci mieszkania. Mieszkanie takie można następnie wynajmować. W zamian za wynajem najemca opłaca czynsz i reguluje wszystkie opłaty licznikowe. Właściciel mieszkania dostaje dodatkową opłatę za wynajem. Podobnym sposobem, który przynosi jednak nieco większe pieniądze jest wynajem nieruchomości lokalowej pod prowadzenie działalności gospodarczej. Taki sposób wydaje się być też bardziej bezpieczny. Właściciele firm raczej nie zdewastują mieszkania. A sytuacja taka może zdarzyć się na przykład wtedy, kiedy mieszkanie wynajmiemy studentom. Ci, którzy nie boją się ryzyka, dysponują większą sumą pieniędzy oraz na zyski mogą poczekać dłużej mogą zdecydować się na kupowanie nieruchomości różnego rodzaju, a następnie ich sprzedaż kiedy ceny na rynku znacząco idą w górę.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Strona 3 z 512345