Kupno przez cudzoziemca

Wrz 26, 2012 przez

Kupno przez cudzoziemca

Cudzoziemiec, który zamierza nabyć w Polsce nieruchomość, musi uzyskać na to zgodę ministra spraw wewnętrznych. W tym celu do Departamentu Administracyjnego MSW składa się wniosek, który powinien zawierać dane osobowe, obywatelstwo oraz adres wnioskodawcy. We wniosku należy także podać adres, powierzchnię oraz rodzaj nabywanej nieruchomości wraz z numerem księgi wieczystej i danymi osoby zbywającej nieruchomość. Składając wniosek należy również dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej. Zezwolenie może zostać wydane pod warunkiem, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie będzie stanowiło zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz jeżeli pragnący nabyć nieruchomość cudzoziemiec wykaże swoje więzi z Rzeczpospolitą Polską. Wydane zezwolenie zachowuje swoją ważność przez rok od daty wydania. Zezwolenie na nabycie nieruchomości nie jest wymagane w przypadku cudzoziemców zamieszkujących w naszym kraju co najmniej przez pięć lat od dnia, w którym uzyskał on kartę stałego pobytu.

Podobne wpisy

Tagi