Sposoby wyceny nieruchomości

Cze 19, 2012 przez

Wiele osób miało, albo dopiero będzie miało do czynienia z procesem wyceny nieruchomości. W naszym kraju tą czynnością zawodowo zajmuje się osoba rzeczoznawcy majątkowego. Wycena nieruchomości jest to proces polegający na ocenie wartości rynkowej, katastralnej i odtworzeniowej nieruchomości. Rzeczoznawca może także podać propozycję bankowo-hipoteczną wyceny nieruchomości. Gdy znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy potrzebować sprzedać nasze mieszkanie, kupujący może zechcieć poprosić o wycenę osobę posiadającą stosowne do tej czynności kompetencje. Bardzo często rzeczoznawcy działają na zlecenie banków. Banki proszą wówczas taką osobę o ustalenie wartości hipotecznej konkretnej nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy po zdaniu odpowiednich testów i ukończeniu właściwych szkół, zobowiązuje się do przeprowadzania wycen w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, a także w sposób obiektywny i niezależny. Wszystkie nieprawidłowości wykryte podczas kontroli grożą karą pozbawienia wolności i odebrania uprawnień.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Oferty wyceny budynków

Cze 19, 2012 przez

W kwestii nieruchomości, ustawodawstwo naszego kraju, po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, dostosowało swoje przepisy do unormowań wspólnotowych. Od tego czasu oferty wyceny budynków na terenie całej wspólnoty są takie same. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. W tym kontekście oznacza to, że wycena wartości nieruchomości ma odbywać się według identycznych procedur na terenie całej wspólnoty. W naszym kraju osobą profesjonalnie zajmującą się wyceną nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Wycena nieruchomości jest to proces, w trakcie, którego ocenia się wartość czysto rynkową nieruchomości, jej wartość odtworzeniową, a także katastralną. Rzeczoznawca majątkowy otrzymuje swoje uprawnienia po zdaniu egzaminu przed państwową komisją kwalifikacyjną. Aby przystąpić do takiego egzaminu, osoba taka musi ukończyć wyższe studia oraz skończyć studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca ma obowiązek działania, w zgodzie z zasadami prawa.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Przetargi krajowe i unijne

Cze 19, 2012 przez

Wiele firm na terenie naszego kraju zajmuje się monitorowaniem dziesiątek rynków nieruchomości, w celu wyszukiwania najatrakcyjniejszych ofert kupna bądź sprzedaży ziemi i nieruchomości. Na terenie całej wspólnoty każdego dnia organizowane są przetargi krajowe i unijne, na których można zakupić interesującą nas nieruchomość. Wykwalifikowana kadra pracownicza, w takich przedsiębiorstwach dopasowuje przeglądane oferty do naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Wielu z nas przecież marzy o pięknej posiadłości nad morzem, w basenie na przykład morza Śródziemnego. Takie marzenie może się bardzo szybko spełnić, a to dzięki członkowstwu naszego kraju w Unii Europejskiej. Od dnia wstąpienia wszystkim obywatelom naszego kraju przysługuje prawo do nabywania ziemi i zakupu nieruchomości na takich samych prawach, co pozostali obywatele Unii. Regulacje te mieszczą się w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Mówią o tym konkretnie przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na obywatelstwo.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Kupno nieruchomości zagranicą

Cze 19, 2012 przez

Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, staliśmy się równoprawnymi członkami wspólnoty. Oznacza to, że przysługuje obywatelom naszego kraju, prawo do równego traktowania we wszystkich dziedzinach i aspektach życia społecznego, ekonomicznego i gospodarczego. Zasada równego traktowania jest stosowana także, w przypadku zakupu ziemi za granicą. Od wstąpienia naszego kraju do Unii kupno nieruchomości zagranicą odbywa się na takich samych regułach we wszystkich państwach członkowskich. Oczywiście jedne kraje stosują bardziej restrykcyjne, inne stosują przepisy liberalne, ułatwiające nabycie nieruchomości. Jednakże naczelna reguła jest taka, że obcokrajowcy nabywają ziemię i nieruchomości na tych samych zasadach, co obywatele danego kraju. Mamy więc takie samo prawo kupić sobie wymarzony dom, w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej. To dodatkowy plus członkowstwa naszego kraju we Wspólnocie. Przepisy zapewniające zasadę równego traktowania zawiera traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej.

czytaj dalej

Podobne wpisy

Tagi

Strona 10 z 10« Pierwsza...678910